CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Kinh gửi:   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam
                 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Cẩm Hà công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 4937/QĐ-CTQNA ngày 06/06/2022 và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 5148/QĐ-CTQNA ngày 10/06/2022 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam 

Trân trọng kính báo.

File đính kèm: 380/CT/CBTT ngày 14/06/2022