Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ công ty cổ phần Cẩm Hà như sau:
Tài liệu đính kèm:
  1. Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên HĐQT
  2. Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thành viên Ban Kiểm soát