Thông báo về việc phát giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

Thông báo về việc phát giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán
Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Cẩm Hà xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc cấp giây chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán như sau: 
1. Nhận giấy sở hữu cổ phần tại:
- Phòng kế toán công ty - Ms Ngọc Thư
- Điện thoại: 0905508597 - 0905509472
- Địa chỉ: 448 Hùng Vương, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
2. Đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (CNSPCP) đã phát để đổi giấy CNSHCP mới
3. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay: Người nhận thay phải mang theo
- Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyển
- CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền
Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng thông báo đến tất cả quý cổ đông được biết và thực hiện
Trân trọng cảm ơn!

Đính kèm: Thông báo 372/CT/TB ngày 10/06/2022