Thông báo v/v cung cấp thông tin cá nhân thực hiện lưu ký chứng khoán

Thông báo v/v cung cấp thông tin cá nhân thực hiện lưu ký chứng khoán
Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Cẩm Hà xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc cung cấp thông tin để mở tài khoản lưu ký chứng khoán cụ thể như sau:
1. Hồ sơ cung cấp thông tin để mở tài khoản lưu ký:
a. Tại công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương - CN Đà Nẵng
  • CMND/CCCD: 01 bản sao
  • SĐT: của quý cổ đông
  • Email: của quý cổ đông hoặc người thân
  • Thông tin tài khoản: của quý cổ đông mở tại ngân hàng Ngoại thương
b. Tại công ty chứng khoán khác:
  • CMND/CCCD: 01 bản sao
  • SĐT: của quý cổ đông
  • Email: của quý cổ đông hoặc người thân
  • Thông tin tài khoản: của quý cổ đông mở tại bất kỳ ngân hàng nào
2. Cung cấp thông tin cho phòng kế toán công ty
  • Địa chỉ: 448 Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  • SĐT: 0235 3861319 (ext 129) hoặc di động: 0905509472 (Ms. Tuyết)
3. Thời gian cung cấp thông tin: Đến hết ngày 31/05/2022


Xem chi tiết: Thông báo số 237/CT/TB ngày 19/04/2022