Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
* Văn phòng: 448 Hùng Vương,Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam , Việt Nam
* Nhà máy: Đường số 4, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Tỉnh Quảng Nam,Việt Nam

Tel: (+84-235) 3843 443 - 0905.787872 * Fax: (+84-235 ) 3862180   
Email: camha@camhafurniture.com   |   Website: www.camhafurniture.com