Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
* Văn phòng: 448 Hùng Vương,Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam , Việt Nam
* Nhà máy: Đường số 4, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Tỉnh Quảng Nam,Việt Nam

Tel: +84 905.45.47.45  - +84 901.94.12.34
Email: camha@camhafurniture.com   |   Website: www.camhafurniture.com