Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
THÔNG BÁO
(V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021)

Kính gởi: Quý cổ đông công ty CP Cẩm Hà

Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
1. Thời gian chốt danh sách: Ngày 24/03/2021
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/04/2021 đến 29/04/2021 (Ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
4. Địa điểm thực hiện: Hội trường cơ sở 2, Lô 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trân trọng thông báo!

Vui lòng xem chi tiết tại đây